Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Wykaz rejestrów oraz ewidencji

(Wersja opublikowana)

1. Rejestr pism przychodzących i wychodzących.

2. Rejestr wewnętrznych aktów prawnych Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kam.

3. Rejestr umów i porozumień

4. Rejestr skarg i wniosków.

5. Rejestr wypadków i chorób zawodowych.

6. Ewidencja zdarzeń.

7. Rejestr finansowy.

8. Rejestr zaangażowania wydatków budżetowych.

9. Rejestr pozostały.

10. Rejestr zakupów

11. Rejestr środków trwałych.

12. Ewidencja pozostałych środków trwałych

13. Rejestr kart mundurowych.

14. Rejestr kart mieszkaniowych.

15. Rejestr kart pracy pojazdów i sprzętu.

Wprowadzil: Małgorzata Stopa 2003-12-31 13:12:56
Zmienil: Małgorzata Ostrowska 2014-07-11 14:52:52
Zatwierdzil: Małgorzata Ostrowska 2014-07-11 14:53:17
Przeczytano: 4457 razy.
Wersja archiwalna z 2013-09-13 09:39:24 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2013-09-13 09:33:46 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-12-31 13:14:08 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów