Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Struktura własnościowa

(Wersja opublikowana)
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

1.Komenda Powiatowa jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu wojewody ( dział 754, rozdział 75411) - rozporządzenie MF z dnia 23 września 1999r w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. Nr 78 poz. 880 z 1999r. z późniejszymi zmianami).

2.Komendant Powiatowy jest kierownikiem państwowej jednostki budżetowej, dysponentem budżetu III stopnia, realizującym wydatki i dochody zgodnie z planem finansowym- ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z 1998 r. z późniejszymi zmianami).

Wykaz majątku Komendy powiatowej PSP w Staszowie wg wartości netto z bilansu na 31.12.2008 r.

1.Budynki, lokale i obiekt inżynierii lądowej i wodnej – 6.492.253,52 zł,

2.Urządzenia techniczne i maszyny – 150.104,01 zł.

3.Środki transportu – 1.012.774,06 zł.

 

Wykaz zbędnych składników majątku KP PSP Staszów

Wprowadzil: Jarosław Juszczyk 2003-07-23 12:58:21
Zmienil: Jarosław Juszczyk 2017-08-11 10:53:01
Zatwierdzil: Jarosław Juszczyk 2017-08-11 10:53:12
Przeczytano: 4203 razy.
Wersja archiwalna z 2013-12-16 10:43:40 (Wersja opublikowana)
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK
Wersja archiwalna z 2009-02-06 15:10:56 (Wersja opublikowana)
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK
Wersja archiwalna z 2008-10-31 11:34:18 (Wersja opublikowana)
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK
Wersja archiwalna z 2003-07-23 12:58:41 (Wersja opublikowana)
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów