Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Struktura własności

(Wersja opublikowana)
Opis struktury własności KP PSP w Ostrowcu Św.
Opis struktury własności KP PSP w Ostrowcu Św.
Struktura własności KP PSP w Ostrowcu Św. Bazę lokalową jednostek organizacyjnych PSP powiatu ostrowieckiego tworzą dwa kompleksy budowlane: 
1. Nieruchomość zlokalizowana przy  ul. dr A. Wardyńskiego 32 w Ostrowcu Św. stanowiąca siedzibę KP PSP oraz JRG PSP nr 1, w skład której wchodzą:

a) 3 budynki (budynek strażnicy, budynek garażowo – magazynowy, budynek magazynowy),


b) 5 działek o łącznej powierzchni 7 877 m2 w tym: - 2 działki o łącznej powierzchni  
1 937 m2 – Skarb Państwa jako władający (KP PSP – użytkownik), - 3 działki o łącznej powierzchni 5 918 m2 - Skarb Państwa jako właściciel (KP PSP – użytkownik).                               

2. Nieruchomość zlokalizowana przy ulicy I. Boernera 1 w Ostrowcu Św. stanowiąca siedzibę JRG PSP nr 2 na którą Decyzją Starosty Ostrowieckiego w dniu 19.09.2007 r. ustanowiono trwały zarząd na czas nieoznaczony. W skład tej nieruchomości wchodzą:

a) 2 budynki (budynek strażnicy, budynek kontroli przejścia),

b) 2 działki o łącznej powierzchni 12 458 m2 stanowiące własność Skarbu Państwa. II.

Majątek trwały i obrotowy KP PSP w Ostrowcu Św. wg bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013r.
1. Aktywa trwałe wynoszą 5 569 928,63 w tym:
a) budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 1 800 199,80
b) urządzenia techniczne i maszyny – 50 078,61
c) środki transportu – 147 601,97
d) środki trwałe w budowie (JRG II) – 3 476 003,00
e) pozostałe środki trwałe – 96 045,25
2. Majątek obrotowy wynosi 55 635,92 w tym:
a) zapasy materiałów – 55 635,92
b) należności krótkoterminowe – 0,00
c) środki pieniężne (dochody własne) – 0,0
Razem majątek KP PSP w Ostrowcu Św. na dzień 31.12.2013 r. wynosi 5 625 564,55. 


Wprowadzil: Sławomir Okrutny 2007-01-31 21:24:11
Zmienil: Karol Gębusia 2014-11-19 10:18:04
Zatwierdzil: Karol Gębusia 2014-11-19 10:18:13
Przeczytano: 4463 razy.
Wersja archiwalna z 2014-11-19 10:00:33 (Wersja opublikowana)
Opis struktury własności KP PSP w Ostrowcu Św.
Wersja archiwalna z 2008-01-09 14:08:23 (Wersja opublikowana)
Opis struktury własności KP PSP w Ostrowcu Św.
Wersja archiwalna z 2007-02-03 17:55:36 (Wersja opublikowana)
Opis struktury własności KP PSP w Ostrowcu Św.
Wersja archiwalna z 2007-01-31 21:25:31 (Wersja opublikowana)
Opis struktury własności KP PSP w Ostrowcu Św.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów