Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Status prawny KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

(Wersja opublikowana)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej nie posiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.Dz.U. z 2016 poz. 603 z późn. zm.)

2. Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej(t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 178 poz 1380 z późn. zmian)

3. art. 24. ust 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652)

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 143 poz. 1037)
Nazwa:KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Adres:1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kam

Tel:25-10-628, 25-11-757

NIP:663-161-41-11

Regon:299943310
Wprowadzil: Tomasz Kandyba 2003-07-18 08:14:11
Zmienil: Tomasz Kandyba 2017-05-08 08:38:46
Zatwierdzil: Tomasz Kandyba 2017-05-08 08:39:03
Przeczytano: 7505 razy.
Wersja archiwalna z 2015-04-22 10:03:18 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-04-22 10:02:40 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-04-22 09:58:27 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2013-10-21 13:44:27 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-05-27 13:53:00 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-11-05 01:21:47 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-11-05 01:20:14 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-11-05 01:18:14 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-30 14:23:26 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-12 11:30:50 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-12 11:30:29 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-02-02 07:59:23 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-18 08:15:45 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów