Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Status Prawny KP PSP w Busku-Zdroju

(Wersja opublikowana)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej nie posiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. 

 AKTY PRAWNE normujące działalność KP PSP w Busku-Zdroju: 

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tekst jednolity) o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.Nr 96, poz. 667 z późn. zmianami) 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 89, poz. 590 z późn. zmianami) 

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 ROKU O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (dZ.u.nR 142, POZ. 1592) 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U.Nr 103, poz. 652) 

 Nazwa: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BUSKU-ZDROJU ul. Waryńskiego 29 "A" 28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie tel. 41-378-44-98, 41-378-89-30, 41-378-23-40 NIP: 655-13-90-460 REGON: 290707832

Wprowadzil: Marek Lis 2003-07-21 10:59:57
Zmienil: Robert Wójcikiewicz 2013-12-16 19:59:41
Zatwierdzil: Robert Wójcikiewicz 2013-12-16 19:59:49
Przeczytano: 6206 razy.
Wersja archiwalna z 2013-12-16 11:31:51 (Wersja opublikowana)
Status prawny KP PSP w Busku-Zdroju
Wersja archiwalna z 2013-08-21 10:19:15 (Wersja opublikowana)
Status prawny KP PSP w Busku-Zdroju
Wersja archiwalna z 2008-10-24 07:56:52 (Wersja opublikowana)
Status prawny KP PSP w Busku-Zdroju
Wersja archiwalna z 2003-07-21 11:00:03 (Wersja opublikowana)
Status prawny KP PSP w Busku-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów