Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

STATUS PRAWNY KP PSP KAZIMIERZA WIELKA

(Wersja opublikowana)
STATUS KP PSP Kazimierza Wielka
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej nie posiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.Dz.U. z 2006 r. Nr 96,, poz. 667 z późn. zm.)

2. Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej(t.j. Dz.U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229 z późn. zmian)


3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 38 poz. 375 zpóźn. zm)
Nazwa:KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

Adres:ul. Kolejowa 142 , 28-500 Kazimierza Wielka

Tel:041/ 3521-119 fax041/3521-253

NIP:662-15-24-286

Regon:290707855
Wprowadzil: Artur Siemieniec 2003-07-21 09:09:42
Zmienil: Marta Młyńczak 2015-03-20 07:46:29
Zatwierdzil: Marta Młyńczak 2015-03-20 07:46:42
Przeczytano: 8010 razy.
Wersja archiwalna z 2008-10-28 09:22:35 (Wersja opublikowana)
STATUS KP PSP Kazimierza Wielka
Wersja archiwalna z 2008-10-28 09:04:22 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-21 09:11:36 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów