Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Status prawny

(Wersja opublikowana)
Status prawny i organizacja.

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej. Nie posiada osobowości prawnej, wchodzi w skład zespolonej administracji rządowej w powiecie pińczowskim i działa na podstawie następujących aktów prawnych:

- art. 24. ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z 2002 r.),
- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(tekst jednolity Dz. U. Nr 96 poz. 667 z 2006 r.)
z późniejszymi zmianami,
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
26 lipca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej (Dz. U. Nr 143 poz.1037 z 2006 r.
z późniejszymi zmianami),
Wprowadzil: Tadeusz Pasternak 2008-11-02 19:15:34
Zmienil: Tadeusz Pasternak 2008-11-02 19:17:20
Zatwierdzil: Tadeusz Pasternak 2008-11-02 19:17:43
Przeczytano: 3165 razy.
Wersja archiwalna z 2008-11-02 19:16:59 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-11-02 19:16:06 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów