Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Sposoby załatwiania spraw

(Wersja opublikowana)
Włoszczowa sposób załatwiania spraw

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we  Włoszczowie przyjmuje interesantów raz w tygodniu ( poniedziałek w godz. 9.00 - 16.00 ). 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej funkcjonuje komórka organizacyjna , w której rejestrowana jest korespondencja adresowana do Komendanta Powiatowego PSP lub komórek organizacyjnych KP PSP we Włoszczowie.

Po zarejestrowaniu sprawy w książce kancelaryjnej KP PSP we Włoszczowie, akta spraw za pokwitowaniem otrzymują pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych. W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ lub inna komórka organizacyjna, sprawa przekazywana jest do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem zainteresowanego.

Pisma wychodzące podpisywane są przez  Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie lub jego zastępcę.

Wprowadzil: Tomasz Śpiechowicz 2008-11-03 13:19:39
Zmienil: Sławomir Stanowski 2016-10-18 12:31:58
Zatwierdzil: Sławomir Stanowski 2016-10-18 12:32:09
Przeczytano: 2561 razy.
Wersja archiwalna z 2008-11-03 13:20:31 (Wersja opublikowana)
Włoszczowa sposób załatwiania spraw
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów