Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

(Wersja opublikowana)
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW.

Wszystkie sprawy przyjmowane i załatwiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998r w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 161, poz. 1109) oraz KPA.
Wprowadzil: Joanna Nowak 2004-02-25 14:04:04
Zmienil: Joanna Nowak 2004-02-25 14:04:04
Zatwierdzil: Joanna Nowak 2004-02-25 14:04:44
Przeczytano: 4163 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów