Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Sposób załatwiania spraw

(Wersja opublikowana)
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW
1.Decyzje administracyjne i inne akty prawne tworzone są na podstawie Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071).

2.Wszystkie sprawy przyjmowane są i załatwiane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 161 poz. 1109).
Wprowadzil: Jarosław Juszczyk 2003-07-23 12:45:47
Zmienil: Jarosław Juszczyk 2008-10-31 08:39:23
Zatwierdzil: Jarosław Juszczyk 2008-10-31 08:39:25
Przeczytano: 3724 razy.
Wersja archiwalna z 2003-07-23 12:46:10 (Wersja opublikowana)
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów