Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Słownik skrótów

(Wersja opublikowana)

KW PSP - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
KM PSP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
KG PSP - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
KP PSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
WSKR - Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa
JRG - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza
KSRG - Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy
OSP - Ochotnicza Straż Pożarna
PA - Punkt Alarmowy
PSK - Powiatowe Stanowisko Kierowania
PSP - Państwowa Straż Pożarna
EPUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Wprowadzil: Szymon Jagun 2010-10-29 10:34:58
Zmienil: Szymon Jagun 2010-10-29 10:49:27
Zatwierdzil: Szymon Jagun 2010-10-29 10:49:42
Przeczytano: 4858 razy.
Wersja archiwalna z 2010-10-29 10:45:24 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów