Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Rekrutacja do służby w KP PSP Starachowice


Ogłoszenie wyników naboru:

Na stanowisko Głównego Księgowego w Komendzie Powiatowej PSP w Starachowicach wybrano kandydaturę Pani Haliny Krogulec.  

Ogłoszenie wyników etapu wstępnej oceny ofert spełniających wymogi formalne określone
w ogłoszeniu o naborze.

 

Zespół opiniujący Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych dokumentów informuje, że dokumenty w zaklejonych kopertach złożyło 7 kandydatów. Pozytywną weryfikację przeszło 4 kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu kwalifikacyjnego.

 

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne:

  1. Bogacz Renata
  2. Dąbrowska Irena
  3. Krogulec Halina
  4. Tofil Marta

        

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów