Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

REJESTRY i EWIDENCJE

(Wersja opublikowana)
REJESTRY i EWIDENCJE

REJESTRY     I    EWIDENCJE

w Komendzie Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej

1) ewidencja pieczęci i stempli,
2) ewidencja akt oddawanych do archiwum zakładowego,
3) ewidencja zdarzeń,
4) rejestr skarg i wniosków,
5) rejestr decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej ,
6) rejestr delegacji służbowych,
7) rejestr pism przychodzących i wychodzących,
8) rejestr finansowy,
9) rejestr zaangażowania wydatków budżetowych,
10) rejestr pozostałych,,
11) rejestr jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu,
12) rejestr kart mundurowych,
13) rejestr kart pracy pojazdów samochodowych i urządzeń silnikowych,
14) rejestr aktów prawnych,
15) rejestr wypadków (BHP),
16) rejestr zagrożeń zawodowych.

Wprowadzil: Andrzej Krupa 2008-10-30 12:19:55
Zmienil: Andrzej Krupa 2008-10-30 12:39:05
Zatwierdzil: Andrzej Krupa 2008-10-30 12:39:14
Przeczytano: 3140 razy.
Wersja archiwalna z 2008-10-30 12:33:07 (Wersja opublikowana)
REJESTRY i EWIDENCJE
Wersja archiwalna z 2008-10-30 12:29:48 (Wersja opublikowana)
REJESTRY i EWIDENCJE
Wersja archiwalna z 2008-10-30 12:24:54 (Wersja opublikowana)
REJESTRY i EWIDENCJE
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów