Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Rejestry i ewidencje

(Wersja opublikowana)

Rejestr skarg i wniosków
Rejestr pism wychodzących i przychodzących
Rejestr finansowy
Rejestr zaangażowania wydatków budżetowych
Rejestr pozostały
Rejestr wypadków i chorób zawodowych

Rejestr czynności kontrolno - rozpoznawczych.
Rejestr wydanych decyzji z czynności kontrolno- rozpoznawczych

Wprowadzil: Marek Lis 2008-04-18 11:39:13
Zmienil: Robert Wójcikiewicz 2013-12-16 10:54:37
Zatwierdzil: Robert Wójcikiewicz 2013-12-16 10:55:03
Przeczytano: 3542 razy.
Wersja archiwalna z 2008-04-18 11:40:04 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów