Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

REJESTRY I EWIDENCJE

(Wersja opublikowana)

1. Rejestr skarg i wniosków.

2. Rejestr pism przychodzących i wychodzących.

3. Rejestr wewnętrznych aktów prawnych Komendanta Powiatowego PSP w Sandomierzu.

4. Ewidencja pieczęci i stempli.

5. Ewidencja wydanych upoważnień.

6. Środki ewidencyjne archiwum zakładowego i ewidencja zasobu.

7. Rejestr zwolnień lekarskich.

8. Ewidencja OSP z KSRG.

9. Ewidencja zdarzeń.

10. Wykaz specjalistów na terenie powiatu.

11. Rejestr wypadków i chorób zawodowych.

12. Katalog sił i środków.

13. Rejestr kart pracy pojazdów.

14. Rejestr kart pracy sprzętu silnikowego.

15. Ewidencja pojazdów i przyczep.

16. Ewidencja sprzętu silnikowego.

17. Rejestr pozwoleń na wyjazdy samochodów służbowych.

18. Ewidencja środków trwałych.

19. Ewidencja składników majątku w ujęciu ilościowo-wartościowym

20. Ewidencja składników majątku w ujęciu ilościowym

21. Rejestr ewidencji kart mundurowych.

22. Rejestr ewidencji kart mieszkaniowych pracowników.

23. Rejestr finansowy.

24. Rejestr czynności kontrolno - rozpoznawczych.

25. Rejestr wydanych decyzji z czynności kontrolno - rozpoznawczych.

Wprowadzil: D. Kułaga 2003-11-15 14:52:47
Zmienil: Dorota Kułaga 2013-12-16 11:30:04
Zatwierdzil: Dorota Kułaga 2013-12-16 11:30:21
Przeczytano: 4199 razy.
Wersja archiwalna z 2003-11-15 14:57:14 (Wersja opublikowana)
REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ KP PSP SANDOMIERZ
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów