Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Rejestry i ewidencje

(Wersja opublikowana)
REJESTRY I EWIDENCJE KP PSP JĘDRZEJÓW

1) ewidencja pieczęci i stempli,
2) ewidencja akt oddawanych do archiwum zakładowego,
3) ewidencja zdarzeń,
4) rejestr skarg i wniosków,
5) rejestr decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Jędrzejowie,
6) rejestr delegacji służbowych,
7) rejestr pism przychodzących i wychodzących,
8) rejestr finansowy,
9) rejestr zaangażowania wydatków budżetowych,
10) rejestr pozostałych,
11) rejestr emerytów i rencistów KP PSP Jędrzejów,
12) rejestr zamówień publicznych,
13) rejestr jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu,
14) rejestr miejscowości przynależących do terenu działania KP PSP,
15) rejestr kart mundurowych,
16) rejestr kart pracy pojazdów samochodowych i urządzeń silnikowych,
17) rejestr aktów prawnych,
18) rejestr wypadków (BHP),
19) rejestr zagrożeń zawodowych.
Wprowadzil: Joanna Nowak 2004-02-25 12:36:48
Zmienil: Joanna Nowak 2004-02-25 12:36:48
Zatwierdzil: Joanna Nowak 2004-02-25 12:52:52
Przeczytano: 3555 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów