Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Rejestry i ewidencje

(Wersja opublikowana)
Włoszczowa Rejestry i ewidencje KP PSP Włoszczowa

Wykaz rejestrów oraz ewidencji- rejestr wpływu korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
- ewidencja rachunków,
- ewidencja wydanych poleceń wyjazdu służbowego,
- ewidencja pieczęci i stempli,
- ewidencja druków ścisłego zarachowania,
- ewidencja wydanych upoważnień,
- ewidencja zdarzeń,
- ewidencja jednostek OSP wchodzących w skład KSRG,
- ewidencja okresowych kart pracy sprzętu silnikowego,
- ewidencja pracy sprzętu transportowego używanego do celów administracyjnych i gospodarczych,
- wykaz specjalistów na terenie powiatu ,
- rejestr wypadków,
- ewidencja akt osobowych,
- ewidencja pracowników.
Wprowadzil: Tomasz Śpiechowicz 2008-10-30 12:03:23
Zmienil: Tomasz Śpiechowicz 2008-10-30 12:03:23
Zatwierdzil: Tomasz Śpiechowicz 2008-10-30 12:03:59
Przeczytano: 2878 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów