Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Rejestry i ewidencje

(Wersja opublikowana)
REJESTRY I EWIDENCJE

Komenda Powiatowa PSP w Staszowie prowadzi niżej wymienione rejestry, ewidencje i archiwa:

- Rejestr skarg i wniosków, - Rejestr pism przychodzących i wychodzących,

- Rejestr wewnętrznych aktów prawnych Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie,

- Ewidencja zdarzeń na terenie powiatu staszowskiego,

- Komputerowa baza pojazdów PSP „Ekspon 601”,

- Wykaz specjalistów ds. ratownictwa powiatu staszowskiego,

- Katalog sił i środków, - Katalog zagrożeń pożarowych powiatu staszowskiego,

- Składnicę akt, w której przechowuje się akta wytworzone przez KP PSP oraz akta osobowe pracowników odeszłych.

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach, widencjach i archiwach mogą być udostępnione po wcześniejszym, pisemnym zwróceniu się do Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie o ich udostępnienie (w ramach obowiązujących przepisów prawnych).

Wprowadzil: Jarosław Juszczyk 2003-07-23 13:02:43
Zmienil: Jarosław Juszczyk 2013-12-16 10:40:16
Zatwierdzil: Jarosław Juszczyk 2013-12-16 10:40:24
Przeczytano: 4727 razy.
Wersja archiwalna z 2009-03-30 07:43:39 (Wersja opublikowana)
REJESTRY I EWIDENCJE
Wersja archiwalna z 2009-03-23 17:04:25 (Wersja opublikowana)
REJESTRY I EWIDENCJE
Wersja archiwalna z 2008-10-31 11:33:42 (Wersja opublikowana)
REJESTRY I EWIDENCJE
Wersja archiwalna z 2003-07-23 13:03:02 (Wersja opublikowana)
REJESTRY I EWIDENCJE
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów