Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Przyjmowanie spraw

SPOSOBY RZYJMOWANIA SPRAW, KOLEJNOŚĆ ICH ZAŁATWIANIA LUB ROZSTRZYGANIA

(Wersja opublikowana)
OBSŁUGA INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH
Wprowadzil: Halina Grad 2007-02-15 21:34:13
Zmienil: Katarzyna Kiełbasa 2017-06-27 08:36:38
Zatwierdzil: Katarzyna Kiełbasa 2017-06-27 08:36:47
(Wersja opublikowana)
SPOSOBY PRZYJMOWANIA SPRAW, KOLEJNOŚĆ ICH ZAŁATWIANIA LUB ROZSTRZYGANIA
Wprowadzil: Halina Grad 2004-01-22 07:53:37
Zmienil: Halina Grad 2007-02-15 21:49:50
Zatwierdzil: Halina Grad 2007-02-15 21:49:51
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów