Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Przyjmowanie i załatwianie spraw oraz interesantów

(Wersja opublikowana)

Wszystkie sprawy przyjmowane i załatwiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998r w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 161, poz. 1109) oraz KPA.

Przyjmowanie interesantów przez Komendanta Powiatowego odbywa się w każdy poniedziałek od godziny 14.30 do godziny 16.30.

Wprowadzil: Marek Lis 2008-04-18 11:48:03
Zmienil: Robert Wójcikiewicz 2016-09-19 08:26:13
Zatwierdzil: Robert Wójcikiewicz 2016-09-19 08:26:24
Przeczytano: 3495 razy.
Wersja archiwalna z 2008-04-18 11:49:41 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów