Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej lub w jego zastępstwie – Zastępca, przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00 w siedzibie Komendy mieszczącej się w Kazimierzy Wielkiej przy ulicy Kolejowej 142. Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania, tj. od godz. 7.30 do 15.30. Po godzinach pracy Komendy wszelkie sprawy interesanci będą mogli zgłaszać do Dyżurnego Operacyjnego Powiatowego Stanowiska Kierowania, pełniącego służbę w danym dniu.  

(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Artur Siemieniec 2003-07-21 09:55:21
Zmienil: Marta Młyńczak 2015-03-23 15:17:55
Zatwierdzil: Marta Młyńczak 2015-03-23 15:18:30
Przeczytano: 6855 razy.
Wersja archiwalna z 2015-03-23 08:07:16 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-03-23 07:36:51 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-03-20 10:14:51 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-03-20 07:52:29 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-03-20 07:50:42 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-28 12:14:53 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-28 12:12:28 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-28 09:05:09 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-21 09:55:42 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów