Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Przyjmowanie i załatwianie spraw

(Wersja opublikowana)

 

 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie lub w jego zastępstwie – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy dzień roboczy (pracujący) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie Komendy Powiatowej PSP przy ul. Przemysłowej 21 w Pińczowie.

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków prowadzi stanowisko ds. organizacyjnych, codziennie w godzinach pracy Komendy, tj. w godz. od 7.30 do 15.30.  

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.


 

Wprowadzil: Adam Zaborowski 2003-09-12 23:08:36
Zmienil: Sylwia Głuch 2016-10-26 14:21:56
Zatwierdzil: Sylwia Głuch 2016-10-26 14:22:04
Przeczytano: 5089 razy.
Wersja archiwalna z 2016-10-26 14:21:07 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-11-02 19:24:34 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-11-02 19:23:45 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-11-02 19:22:05 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-10-21 00:27:55 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów