Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Przetargi KW

(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2016-03-01 14:23:11
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-12-21 12:14:56
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-12-21 12:15:00
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-09-27 15:37:24
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-11-06 13:26:08
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-11-06 13:26:15
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-10-23 12:45:06
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-11-06 13:00:28
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-11-06 13:00:36
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-10-20 13:08:18
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-11-02 13:51:16
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-11-02 13:51:24
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-10-23 14:48:24
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-10-27 09:30:13
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-10-27 09:30:20
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-10-23 14:36:21
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 13:16:24
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 13:16:34
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-10-23 14:21:58
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 13:06:28
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 13:06:46
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-10-23 14:25:36
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 13:00:51
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 13:00:57
(Wersja opublikowana)
Informacja o naborze ofert    
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-10-23 14:37:56
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 12:52:57
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 12:53:19
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-10-23 14:41:04
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 12:43:18
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 12:43:25
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-10-23 14:42:42
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 12:33:19
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 12:33:26
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-10-23 14:44:56
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 12:29:22
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 12:29:29
(Wersja opublikowana)
Projekt SIPWŚ – 2 obejmuje zadania realizowane m.in. przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w zakresie budowy komponentu wspierającego prowadzenie oraz koordynowanie działań ratowniczo – gaśniczych. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy Partnerskiej, zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie.
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-09-26 12:12:53
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-10-18 13:49:23
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-10-18 13:49:29
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-09-14 15:29:13
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-09-29 15:04:24
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-09-29 15:04:37
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-03-06 09:43:15
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-09-15 14:00:59
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-09-15 14:01:05
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-06-23 09:03:13
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-07-18 14:49:14
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-07-18 14:49:24
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2016-11-04 15:05:07
Zmienil: Wojciech Żelazny 2016-11-04 15:08:24
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2016-11-04 15:08:32
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2016-10-13 15:13:32
Zmienil: Wojciech Żelazny 2016-11-04 13:17:04
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2016-11-04 13:17:14
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2016-08-02 09:26:01
Zmienil: Wojciech Żelazny 2016-09-19 13:39:17
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2016-09-19 13:39:24
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2016-08-11 12:23:38
Zmienil: Wojciech Żelazny 2016-09-19 13:34:40
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2016-09-19 13:34:49
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2016-08-31 13:33:54
Zmienil: Wojciech Żelazny 2016-09-19 13:30:29
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2016-09-19 13:30:37
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2016-07-06 13:11:30
Zmienil: Wojciech Żelazny 2016-07-29 11:40:19
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2016-07-29 11:40:30
(Wersja opublikowana)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 2 SZTUK SAMOCHODÓW SPECJALNYCH LEKKICH ROZPOZNAWCZO - RATOWNICZYCH
Wprowadzil: Piotr Krokos 2015-10-19 14:07:35
Zmienil: Wojciech Żelazny 2015-11-24 14:40:20
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2015-11-24 14:40:30
(Wersja opublikowana)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 6 SZTUK SAMOCHODÓW SPECJALNYCH LEKKICH KWATERMISTRZOWSKICH
Wprowadzil: Piotr Krokos 2015-10-19 13:53:36
Zmienil: Wojciech Żelazny 2015-11-24 14:25:02
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2015-11-24 14:25:10
(Wersja opublikowana)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 2 ZESTAWÓW CIĘŻKICH HYDRAULICZNYCH NARZĘDZI RATOWNICZYCH
Wprowadzil: Piotr Krokos 2015-10-19 14:25:58
Zmienil: Wojciech Żelazny 2015-11-24 11:21:24
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2015-11-24 11:21:31
(Wersja opublikowana)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO -  GAŚNICZEGO
Wprowadzil: Piotr Krokos 2015-10-19 13:35:17
Zmienil: Wojciech Żelazny 2015-11-23 15:23:44
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2015-11-23 15:23:51
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2015-07-23 13:06:19
Zmienil: Wojciech Żelazny 2015-08-13 11:21:16
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2015-08-13 11:21:24
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2015-06-24 13:27:07
Zmienil: Wojciech Żelazny 2015-07-29 14:50:12
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2015-07-29 14:50:22
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2015-07-28 14:40:34
Zmienil: Wojciech 2015-07-28 14:40:34
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2015-07-28 14:41:58
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2015-05-25 07:52:26
Zmienil: Wojciech Żelazny 2015-06-26 10:50:10
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2015-06-26 10:50:18
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2015-05-12 10:46:07
Zmienil: Wojciech Żelazny 2015-06-18 15:13:00
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2015-06-18 15:13:09
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2015-04-15 09:18:04
Zmienil: Wojciech Żelazny 2015-06-10 13:16:56
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2015-06-10 13:17:43
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2015-04-15 15:09:15
Zmienil: Wojciech Żelazny 2015-04-15 15:16:01
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2015-04-15 15:19:54
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2014-11-04 14:46:12
Zmienil: Piotr Krokos 2014-11-04 14:58:59
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2014-11-04 14:59:16
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2014-09-22 08:42:25
Zmienil: Wojciech Żelazny 2014-10-17 12:44:48
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2014-10-17 12:45:02
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2014-09-23 15:38:34
Zmienil: Wojciech 2014-09-23 15:38:34
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2014-09-23 15:39:44
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2014-09-23 15:31:37
Zmienil: Wojciech 2014-09-23 15:31:37
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2014-09-23 15:34:53
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2014-08-28 14:04:41
Zmienil: Wojciech Żelazny 2014-08-28 14:05:12
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2014-08-28 14:06:19
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2014-04-29 13:10:51
Zmienil: Wojciech 2014-04-29 13:10:51
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2014-04-29 13:12:25
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2014-04-18 11:15:36
Zmienil: Wojciech 2014-04-18 11:15:36
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2014-04-18 11:22:00
(Wersja opublikowana)
Przedmiot zamówienia Przygotowywanie i podawanie posiłków dla uczestników kursów strażaków PSP i prowadzenie bufetu dla pracowników PSP wraz z dzierżawą pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia ogólnodostępnej stołówki
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2014-01-14 11:53:37
Zmienil: Wojciech Żelazny 2014-01-23 08:25:45
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2014-01-23 08:27:46
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2013-11-26 15:33:03
Zmienil: Piotr Krokos 2013-12-11 15:21:46
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2013-12-11 15:22:04
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2013-10-24 13:42:48
Zmienil: Wojciech Żelazny 2013-10-24 13:42:48
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2013-10-24 13:58:31
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2013-10-16 15:10:34
Zmienil: Wojciech Żelazny 2013-10-16 15:10:34
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2013-10-16 15:14:32
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2013-10-03 11:53:07
Zmienil: Wojciech Żelazny 2013-10-03 11:53:07
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2013-10-03 11:54:19
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2013-09-24 12:40:38
Zmienil: Wojciech Żelazny 2013-09-24 12:43:03
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2013-09-24 12:43:38
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2013-08-28 22:14:06
Zmienil: Wojciech Żelazny 2013-09-05 13:14:46
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2013-09-05 13:50:51
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2013-05-02 08:58:52
Zmienil: Wojciech Żelazny 2013-05-02 08:58:52
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2013-05-02 09:10:13
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2013-01-22 14:56:35
Zmienil: Wojciech Żelazny 2013-01-22 14:56:35
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2013-01-22 14:58:20
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2012-12-10 22:37:23
Zmienil: Wojciech Żelazny 2012-12-10 22:37:23
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2012-12-10 22:39:39
(Wersja opublikowana)
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2012-11-16 10:50:16
Zmienil: Wojciech Żelazny 2012-11-16 10:52:23
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2012-11-16 10:52:41
(Wersja opublikowana)
Zakup sprzętu i oprogramowania do zabezpieczeń i monitoringu systemu lokalizacji pojazdów, sprzętu łączności audiowizualnej, routerów oraz map z danymi GPS oraz instalacja sprzętu i oprogramowania
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2012-09-19 15:11:52
Zmienil: Wojciech Żelazny 2012-09-19 15:11:52
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2012-09-21 15:05:35
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2012-08-01 15:09:58
Zmienil: Wojciech Żelazny 2012-08-01 15:17:46
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2012-08-01 15:18:26
(Wersja opublikowana)
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do ograniczania stref skażeń WT.2370.3.12
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2012-06-11 07:35:20
Zmienil: Wojciech Żelazny 2012-06-11 07:35:20
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2012-06-11 07:37:56
(Wersja opublikowana)
Dostawa 1 szt. specjalnego samochodu pożarniczego kwatermistrzowskiego z żurawiem
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2012-06-08 14:48:35
Zmienil: Wojciech Żelazny 2012-06-08 14:48:35
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2012-06-08 14:50:37
(Wersja opublikowana)
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do ograniczania stref skażeń
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2012-05-25 09:26:10
Zmienil: Wojciech Żelazny 2012-05-25 09:26:10
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2012-05-25 09:49:12
(Wersja opublikowana)
Dostawa i wdrożenie systemu lokalizacji pojazdów i transmisji danych w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej woj. świętokrzyskiego
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2012-02-23 14:12:32
Zmienil: Wojciech Żelazny 2012-02-23 14:12:32
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2012-02-23 15:16:25
(Wersja opublikowana)
Bezgotówkowy zakup paliw w okresie 36 miesięcy
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2011-11-08 14:17:25
Zmienil: Wojciech Żelazny 2011-11-08 14:17:25
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2011-11-08 14:19:15
(Wersja opublikowana)
Dostawa sprzętu komputerowego dla KW PSP w Kielcach
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2011-11-04 15:22:35
Zmienil: Wojciech Żelazny 2011-11-04 15:22:35
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2011-11-04 15:26:35
(Wersja opublikowana)
Dostawa sprzętu komputerowego dla KW PSP w Kielcach
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2011-09-19 12:27:18
Zmienil: Wojciech Żelazny 2011-09-19 12:27:18
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2011-09-19 12:29:16
(Wersja opublikowana)
Zakup 1 szt. motopompy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2011-09-08 12:28:39
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2011-09-08 12:28:39
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2011-09-08 15:23:12
(Wersja opublikowana)
Dostawa sprzętu ratowniczego: łódź desantowa – ratownicza - 1 szt. oraz tratwa (sanie wodno – lodowe)– 1 szt.
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2011-08-22 13:09:56
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2011-08-22 13:09:56
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2011-08-22 13:11:42
(Wersja opublikowana)
Dostawa sprzętu ratowniczego: łódź desantowa – ratownicza - 1 szt. oraz tratwa (sanie wodno – lodowe)– 1 szt.
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2011-08-11 14:40:44
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2011-08-22 11:35:23
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2011-08-22 11:35:25
(Wersja opublikowana)
Dostawa sprzętu ratowniczego: łódź desantowa – ratownicza - 1 szt. oraz tratwa (sanie wodno – lodowe) – 1 szt.
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2011-08-02 15:19:20
Zmienil: Wojciech Żelazny 2011-08-11 14:43:32
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2011-08-11 14:44:25
(Wersja opublikowana)
Dostawa sprzętu komputerowego dla KW PSP w Kielcach
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2011-07-04 15:21:54
Zmienil: Wojciech Żelazny 2011-07-04 15:21:54
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2011-07-04 15:23:05
(Wersja opublikowana)
Dostawa sprzętu komputerowego dla KW PSP w Kielcach
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2011-07-04 15:16:01
Zmienil: Wojciech Żelazny 2011-07-04 15:16:01
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2011-07-04 15:19:08
(Wersja opublikowana)
Dostawa 1 szt. samochodu terenowego – samochód ciężarowy uterenowiony z HDS
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2011-07-01 13:53:41
Zmienil: Wojciech Żelazny 2011-07-01 13:53:41
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2011-07-01 14:14:20
(Wersja opublikowana)
Dostawa samochodu pożarniczego – sztabowego (dowodzenia i łączności)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2011-06-17 15:09:49
Zmienil: Wojciech Żelazny 2011-06-17 15:10:34
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2011-06-17 15:12:15
(Wersja opublikowana)
Remont posadzek w garażach Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2011-05-10 13:01:44
Zmienil: Wojciech Żelazny 2011-05-10 13:01:44
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2011-05-10 13:05:39
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2011-03-25 09:42:13
Zmienil: Wojciech Żelazny 2011-03-25 09:42:13
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2011-03-25 09:44:26
(Wersja opublikowana)
Przygotowywanie i podawanie posiłków dla uczestników kursów strażaków PSP i prowadzenie bufetu dla pracowników PSP wraz z dzierżawą pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia ogólnodostępnej stołówki
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2010-12-23 13:36:00
Zmienil: Piotr Krokos 2011-01-11 10:03:59
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2011-01-11 10:04:02
(Wersja opublikowana)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KW PSP w Kielcach ul. Sandomierska 81
Wprowadzil: Piotr Krokos 2010-10-27 15:16:41
Zmienil: Piotr Krokos 2010-10-28 10:48:10
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2010-10-28 10:48:16
(Wersja opublikowana)
Remont części budynku KW PSP w Kielcach
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2010-09-08 13:50:05
Zmienil: Piotr Krokos 2010-09-24 15:12:14
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2010-09-24 15:12:16
(Wersja opublikowana)
Zakup 2 kompletów uniwersalnych hydraulicznych narzędzi ratowniczych do ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2010-09-21 14:33:12
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2010-09-21 14:33:12
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2010-09-21 14:33:38
(Wersja opublikowana)
Zakup 2 szt. motopomp wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2010-09-09 15:11:13
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2010-09-09 15:11:13
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2010-09-09 15:11:38
(Wersja opublikowana)
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz zakup wyposażenia.
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2010-07-16 13:45:51
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2010-07-16 13:45:51
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2010-07-16 13:46:51
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie o podpisaniu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę 2 sztuk pomp dużej wydajności do wody zanieczyszczonej wraz z oprzyrządowaniem.
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2010-06-18 19:22:18
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2010-07-01 15:19:39
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2010-07-01 15:19:40
(Wersja opublikowana)
Dostawa i montaż pięciu szt. bram garażowych w budynku KBSS przy ul. Sandomierskiej 81 na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2010-06-30 13:48:21
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2010-06-30 13:48:21
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2010-06-30 13:48:58
(Wersja opublikowana)
Dostawa samochodu ratownictwa wodnego i zapobiegania skażeń wód powierzchniowych
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2010-04-19 07:47:21
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2010-04-19 07:47:21
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2010-04-19 07:47:56
(Wersja opublikowana)
Dostawa serwerów i oprogramowania komputerowego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2009-11-06 14:58:53
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2009-11-06 14:58:53
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2009-11-06 15:00:36
(Wersja opublikowana)
"Dostawa zestawów serwerów i oprogramowania komputerowego wraz z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania oraz wsparciem technicznym dla 14 komend Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa świętokrzyskiego"
Wprowadzil: Piotr Krokos 2009-10-07 18:41:23
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2009-10-13 09:44:46
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2009-10-13 09:44:48
(Wersja opublikowana)
Zakup 1 samochodu ratownictwa technicznego do usuwania skutków awarii technicznych, chemicznych i ekologicznych.
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2009-08-10 22:33:35
Zmienil: Piotr Krokos 2009-10-08 11:02:46
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2009-10-08 11:02:50
(Wersja opublikowana)
Dostawa ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2009-08-11 13:46:20
Zmienil: Piotr Krokos 2009-10-08 11:01:23
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2009-10-08 11:01:25
(Wersja opublikowana)
Remont elewacji budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2009-09-08 14:17:15
Zmienil: Piotr Krokos 2009-10-07 12:32:51
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2009-10-07 12:32:54
(Wersja opublikowana)
Zakup kontenera wężowego
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2009-08-17 12:39:22
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2009-08-17 12:39:22
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2009-08-17 12:39:53
(Wersja opublikowana)
Zakup 2 kompletów uniwersalnych hydraulicznych narzędzi ratowniczych do ratownictwa chemicznego i ekologicznego.
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2009-08-06 14:32:55
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2009-08-06 14:32:55
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2009-08-06 14:33:50
(Wersja opublikowana)
Zakup 1 szt. fabrycznie nowego samochodu pożarniczego do transportu strażaków (typu minibus 9-osobowy) dla KW PSP Kielce
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2008-09-24 18:30:03
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2008-09-24 18:30:03
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2008-09-24 18:32:12
(Wersja opublikowana)
Przetarg na bezgotówkowy zakup paliw płynnych w okresie 36 miesięcy
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2008-09-22 11:07:49
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2008-09-22 11:07:49
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2008-09-22 11:08:35
(Wersja opublikowana)
Remont budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2008-07-28 11:48:13
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2008-07-28 11:48:13
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2008-07-28 11:59:11
(Wersja opublikowana)
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w okresie 12 miesięcy
Wprowadzil: Piotr Krokos 2008-07-08 18:02:16
Zmienil: Piotr Krokos 2008-07-08 18:02:16
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2008-07-08 18:03:22
(Wersja opublikowana)
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do ograniczania stref skażeń.
Wprowadzil: Piotr Krokos 2008-07-08 17:55:39
Zmienil: Piotr Krokos 2008-07-08 17:55:39
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2008-07-08 17:56:52
(Wersja opublikowana)
Dostawa 6 fabrycznie nowych zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych.
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2008-06-30 13:07:34
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2008-07-02 14:40:45
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2008-07-02 14:40:48
(Wersja opublikowana)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu podnośnika hydraulicznego
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2008-07-01 11:06:28
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2008-07-01 11:06:28
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2008-07-01 11:06:50
(Wersja opublikowana)
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do ograniczania stref skażeń.
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2008-06-30 13:08:34
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2008-06-30 13:08:34
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2008-06-30 13:09:18
(Wersja opublikowana)
Przetarg na bezgotówkowy zakup paliw płynnych w okresie 12 miesięcy
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2008-06-27 12:18:15
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2008-06-27 12:18:15
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2008-06-27 12:19:01
(Wersja opublikowana)
Dostawa fabrycznie nowego zestawu kontenerowego. nr sprawy WT - 2370 /4/ 08
Wprowadzil: Piotr Krokos 2008-04-18 14:56:20
Zmienil: Piotr Krokos 2008-04-18 15:06:43
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2008-04-18 15:06:49
(Wersja opublikowana)
Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego do ograniczania stref skażeń.
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2008-04-17 14:42:47
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2008-04-17 14:42:47
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2008-04-17 14:53:23
(Wersja opublikowana)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie „zapytania o cenę „ na dostawę centrali telefonicznej dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2008-03-28 07:52:20
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2008-03-28 07:52:20
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2008-03-28 07:55:31
(Wersja opublikowana)
Remont sieci ciepłowniczej budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach CPV – 452311006
Wprowadzil: Piotr Krokos 2008-03-21 10:25:31
Zmienil: Piotr Krokos 2008-03-21 10:36:27
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2008-03-21 10:36:32
(Wersja opublikowana)
Zakup 1 sztuki komory dymowej dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2007-11-20 14:58:34
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2007-11-20 14:58:34
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2007-11-20 15:00:14
(Wersja opublikowana)
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie z wolnej ręki na dostawę czterech sztuk fabrycznie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych do ograniczania stref skażeń – cięż
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2007-09-20 08:48:52
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2007-09-20 08:48:52
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2007-09-20 08:49:33
(Wersja opublikowana)
Przetarg na dostawę czterech fabrycznie nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych do ograniczania stref skażeń - ciężkich z napędem 4x2
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2007-08-03 09:24:53
Zmienil: Piotr Krokos 2007-08-28 12:22:41
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2007-08-28 12:22:43
(Wersja opublikowana)
Przetarg na dostawę czterech fabrycznie nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych do ograniczania stref skażeń
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2007-05-28 12:49:47
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2007-05-28 12:49:47
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2007-05-28 12:50:29
(Wersja opublikowana)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWE 1 SZTUKI FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU PODNOśNIKA HYDRAULICZNEGO
Wprowadzil: Piotr Krokos 2007-05-14 13:39:16
Zmienil: Piotr Krokos 2007-05-14 13:39:16
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2007-05-14 13:40:05
(Wersja opublikowana)
Dostawa środków ochrony indywidualnej
Wprowadzil: Piotr Krokos 2007-05-09 15:28:43
Zmienil: Piotr Krokos 2007-05-09 15:28:43
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2007-05-09 15:29:58
(Wersja opublikowana)
Dostawa 14 zestawów komputerowych dla KW PSP w Kielcach
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2007-04-18 13:59:42
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2007-04-19 07:38:08
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2007-04-19 07:38:11
(Wersja opublikowana)
Remont budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, CPV – 45000000-7
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2007-01-22 11:43:01
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2007-01-22 11:43:01
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2007-01-22 12:52:48
(Wersja opublikowana)
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego operacyjno – rozpoznawczego; CPV-34114000-9.
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2006-10-27 11:08:47
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2006-10-27 11:08:47
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2006-10-27 11:24:44
(Wersja opublikowana)
Dostawa 11 kompletów fabrycznie nowych uniwersalnych hydraulicznych narzędzi ratowniczych
Wprowadzil: Piotr Krokos 2006-09-04 14:06:16
Zmienil: Piotr Krokos 2006-09-04 14:08:30
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2006-09-26 12:57:15
(Wersja opublikowana)
Przedmiotem zamówienia są: Materiały kancelaryjne (CPV 21200000-5) oraz materiały eksploatacyjne do drukarek (CPV 30190000-7)
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2006-08-11 12:58:11
Zmienil: Piotr Krokos 2006-09-05 10:08:15
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2006-09-05 10:08:18
(Wersja opublikowana)
Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, CPV – 45000000-7 Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2006-08-02 11:27:39
Zmienil: Piotr Krokos 2006-08-24 14:34:58
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2006-08-24 14:35:01
(Wersja opublikowana)
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 7 fabrycznie nowych zestawów komputerowych dla KW PSP w Kielcach.
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2006-07-13 14:31:59
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2006-07-13 14:39:03
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2006-07-31 09:35:46
(Wersja opublikowana)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu sprzętowego ratownictwa chemicznego.
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2006-05-23 13:56:42
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2006-05-23 13:57:14
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2006-05-23 13:57:16
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów