Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Przedmiot działalności

(Wersja opublikowana)
Włoszczowa przedmiot działalności

  1. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
  2. Wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze.
  3. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
  4. Współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

 

Do  ustawowego zakresu działania Komendanta Powiatowego należy:

- organizowanie jednostek ratowniczo- gaśniczych;
- dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;
- współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie;
- opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;
- wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;
- organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;
- współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
Wprowadzil: Tomasz Śpiechowicz 2008-11-03 13:12:48
Zmienil: Teresa Czerwińska 2017-07-12 14:28:37
Zatwierdzil: Teresa Czerwińska 2017-07-12 14:28:45
Przeczytano: 2640 razy.
Wersja archiwalna z 2016-09-28 15:57:00 (Wersja opublikowana)
Włoszczowa przedmiot działalności
Wersja archiwalna z 2008-11-03 13:13:28 (Wersja opublikowana)
Włoszczowa przedmiot działalności
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów