Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kam.

Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy

Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna

Sekcja finansów

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Sekcja organizacyjno-kadrowa

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów