Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

ORGANIZACJA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W KAZIMIERZY WIELKIEJ

ZMIANY DO REGULAMINU

Regulamin Organizacyjny

(Wersja opublikowana)
Informacje o złożonych petycjach
Wprowadzil: Marta Młyńczak 2017-06-29 14:56:22
Zmienil: Marta Młyńczak 2017-06-29 15:11:17
Zatwierdzil: Marta Młyńczak 2017-06-29 15:11:27
(Wersja opublikowana)
Regulamin
Wprowadzil: Andrzej Krupa 2008-10-28 09:35:58
Zmienil: Andrzej Krupa 2013-04-23 08:48:59
Zatwierdzil: Andrzej Krupa 2013-04-23 08:49:06
(Wersja opublikowana)
Organizacja KP PSP Kazimierza Wielka
Wprowadzil: Artur Siemieniec 2003-07-21 08:32:23
Zmienil: Andrzej Krupa 2012-06-14 09:54:14
Zatwierdzil: Andrzej Krupa 2012-06-14 09:54:16
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów