Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Organizacja i Status Prawny

(Wersja opublikowana)
Funkcjonowanie archiwum
Wprowadzil: Piotr Sokól 2004-06-22 10:35:11
Zmienil: Piotr Sokól 2004-06-22 10:35:11
Zatwierdzil: Piotr Sokól 2004-06-22 10:36:39
(Wersja opublikowana)
Wykaz rejestrów i ewidencji
Wprowadzil: Piotr Sokól 2003-07-28 18:51:58
Zmienil: Piotr Sokól 2004-06-22 10:25:31
Zatwierdzil: Piotr Sokól 2004-06-22 10:26:22
(Wersja opublikowana)
Regulamin Organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Wprowadzil: Piotr Sokól 2003-07-28 18:45:33
Zmienil: Marcin Pastuszka 2008-10-29 09:11:01
Zatwierdzil: Marcin Pastuszka 2008-10-29 09:11:42
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów