Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Organizacja

(Wersja opublikowana)
Zarządzenie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie
Wprowadzil: Tadeusz Pasternak 2010-04-07 19:15:23
Zmienil: Tadeusz Pasternak 2010-04-07 19:15:23
Zatwierdzil: Tadeusz Pasternak 2010-04-07 19:19:11
(Wersja opublikowana)
Decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie
Wprowadzil: Tadeusz Pasternak 2010-04-07 18:52:10
Zmienil: Tadeusz Pasternak 2010-04-07 19:10:35
Zatwierdzil: Tadeusz Pasternak 2010-04-07 19:10:38
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Tadeusz Pasternak 2008-11-02 20:08:08
Zmienil: Tadeusz Pasternak 2008-11-02 20:08:36
Zatwierdzil: Tadeusz Pasternak 2008-11-02 20:08:51
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Tadeusz Pasternak 2008-11-02 20:09:51
Zmienil: Tadeusz Pasternak 2010-04-07 18:44:29
Zatwierdzil: Tadeusz Pasternak 2010-04-07 18:45:37
(Wersja opublikowana)
Regulamin organizacyjny
Wprowadzil: Adam Zaborowski 2003-09-12 22:40:39
Zmienil: Tadeusz Pasternak 2010-04-07 18:46:53
Zatwierdzil: Tadeusz Pasternak 2010-04-07 18:46:56
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów