Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Obsługa interesantów

(Wersja opublikowana)
OBSŁUGA INTERESANTÓWKomendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Końskich lub w jego zastępstwie - Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdą środę w godzinach od 10.00 do 12.00 w siedzibie komendy powiatowej mieszczącej się w Końskich ul. Strażackiej 14. W przypadku, gdy środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym, w godzinach jak wyżej.

Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji codziennie w godzinach urzędowania, tj. od godz. 8.00 do 15.00. Po godzinach pracy Komendy Powiatowej PSP interesanci mogą składać skargi i wnioski do Dyżurnego Operacyjnego Powiatowego Stanowiska Kierowania pełniącego służbę w siedzibie KP PSP.

Pisma wychodzące podpisywane są przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępcy zgodnie z właściwością wynikającą z regulaminu organizacyjnego KP PSP w Końskich.
Wprowadzil: Mariusz Czapelski 2008-10-30 08:41:42
Zmienil: Mariusz Czapelski 2008-10-31 08:35:09
Zatwierdzil: Mariusz Czapelski 2008-10-31 08:35:12
Przeczytano: 3253 razy.
Wersja archiwalna z 2008-10-31 08:34:40 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-30 13:27:28 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-30 08:48:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-30 08:47:49 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów