Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów KP PSP w Ostrowcu Św.
(Wersja opublikowana)
Obsługa Interesantów

OBSŁUGA INTERESANTÓW Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. lub w jego zastępstwie - Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00 w siedzibie komendy powiatowej mieszczącej się w Ostrowcu Św. przy ul. Wardyńskiego 32. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym, w godzinach jak wyżej. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji codziennie w godzinach urzędowania, tj. od godz. 8.00 do 15.00. Po godzinach pracy Komendy Powiatowej PSP interesanci mogą składać skargi i wnioski do Dyżurnego Operacyjnego Powiatowego Stanowiska Kierowania pełniącego służbę w siedzibie KP PSP.

Komórką przyjmującą i koordynującą rozpoznawanie skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 jest Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wprowadzil: Sławomir Okrutny 2007-02-04 17:58:23
Zmienil: Karol Gębusia 2017-05-29 09:35:15
Zatwierdzil: Karol Gębusia 2017-05-29 09:35:29
Przeczytano: 3091 razy.
Wersja archiwalna z 2016-09-22 12:19:48 (Wersja opublikowana)
Obsługa Interesantów
Wersja archiwalna z 2007-02-04 17:59:42 (Wersja opublikowana)
Obsługa Interesantów
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów