Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Majątek KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

(Wersja opublikowana)

MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWE STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

1. Grunty: 242.690,00 zł
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 2.868.348,96 zł
3. Urządzenia techniczne i maszyny: 202.965,93 zł
4. Środki transportu: 691.940,78 zł
5. Inne środki trwałe: 74.057,23 zł
RAZEM: 4.080.002,90 zł

Dane na dzień 31.12.2016 r.

 

 

Wprowadzil: Tomasz Kandyba 2003-07-18 13:28:41
Zmienil: Tomasz Kandyba 2017-05-08 08:50:10
Zatwierdzil: Tomasz Kandyba 2017-05-08 08:50:21
Przeczytano: 6093 razy.
Wersja archiwalna z 2013-12-16 11:09:44 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2013-12-16 11:05:32 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2013-09-13 09:12:51 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-09-26 09:37:38 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-12 11:11:53 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-12 11:11:41 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-02-02 08:05:09 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-18 13:32:11 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów