Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Majątek KP

(Wersja opublikowana)
1) Rzeczowy majątek trwały
439.951,68
w tym:
- wartości niematerialne i prawne
-
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
-
- urządzenia techniczne i maszyny
40.591,21
- środki transportu
397.832,59
- inne środki trwałe
1.527,88

2) Majątek obrotowy
81.518,73
- zapasy materiałów
80.801,73
- środki pieniężne
717,00
- należności krótkoterminowe
-
RAZEM
MAJĄTEK: 521.470,41
Wprowadzil: Robert Siewiorek 2003-08-05 12:07:28
Zmienil: Robert Siewiorek 2003-08-05 12:22:37
Zatwierdzil: Robert Siewiorek 2003-08-05 12:22:53
Przeczytano: 4330 razy.
Wersja archiwalna z 2003-08-05 12:08:11 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów