Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PSP

(Wersja opublikowana)
MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PSP w KAZIMIERZY WIELKIEJ

Budynki,grunty lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej: 10 469 949,91 zł
Urzadzenia techniczne i maszyny : 88 669,99 zł

Środki transportu: 1 484 165,30, zł zł

Inne środki trwałe: 49 361,30 zł

Wartości niematerialne i prawne: 23 444,43 zł
Stan wyposażenia w pojazdy, sprzęt pożarniczy i specjalistyczny.

samochód gaśniczy marki STAR 14-225 GBA 2,5/27
samochód gaśniczy ciężki marki MAN GCBA 5/40
samochód rat. tech. marki Renault Mascott SLRT 1/2.5
samochód dowodzenia i łączności NISSAN QASHQAI 2,0 I 4WD
samochód operacyjny marki Renault KANGGO HELIOS
samochód operacyjny marki Renault MEGANE
samochód kwatermistrzowski specjalny marki FORD TRANSIT
samochód pomocniczy marki STAR 200


Ponadto dysponujemy sprzętem i urządzeniami do prowadzenia akcji ratownictwa technicznego, ważniejsze z nich to:
- zestaw narzędzi hydraulicznych marki LUKAS,
- zestaw poduszek pneumatycznych,
- zestaw pierwszej pomocy przedmedycznej PSP R-1,
- sprzęt do oświetlenia terenu akcji w czasie prowadzenia działań w warunkach nocnych,
- sprzęt do cięcia konstrukcji betonowych, stalowych ,
- pilarki spalinowe do usuwania skutków burz i wichur,
- motopompy o wydajności 800 l/min
- pompy szlamowe,
- pompy pływające,
- ponton typu BOSMAN,
- łodzie motorowodne z silnikami
- ubrania żaroodporne,
- ubrania gazoszczelne,
- aparaty powietrzne nadciśnieniowe.
Wprowadzil: Artur Siemieniec 2003-07-21 09:32:07
Zmienil: Andrzej Krupa 2008-10-30 12:15:56
Zatwierdzil: Andrzej Krupa 2008-10-30 12:16:02
Przeczytano: 5542 razy.
Wersja archiwalna z 2008-10-28 12:02:28 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-28 09:03:09 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-06-09 08:48:27 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-02-01 11:40:26 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-21 09:32:24 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów