Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Majątek

(Wersja opublikowana)
Bazę lokalową Komendy Powiatowej PSP w Końskich tworzy kompleks budynków usytuowany przy ul. Strażackiej 14, w skład którego wchodzą:
1.Budynek strażnicy z boksami garażowymi;
2.Budynki gospodarcze.

  Majątek trwały i obrotowy KP PSP wg bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r wynosi :

  Rzeczowy majątek trwały - 2 326 555,24
w tym:
• grunty - 11 825,00
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 1 201 084,62
  • urządzenia techniczne i maszyny - 74 097,67
  • środki transportu - 972 122,86
  • inne środki trwałe - 67 425,09

  Majątek obrotowy - 43 544,97
w tym:
  • zapasy materiałów - 39 759,61
  • środki pieniężne na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 3 785,36


  Razem majątek - 2 370 100,21
Wprowadzil: Mariusz Czapelski 2008-10-30 13:21:53
Zmienil: Mariusz Czapelski 2013-12-16 11:29:16
Zatwierdzil: Mariusz Czapelski 2013-12-16 11:29:35
Przeczytano: 3711 razy.
Wersja archiwalna z 2008-10-30 13:53:51 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-30 13:25:37 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-30 13:24:52 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-30 13:23:27 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów