Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Majątek

Majątek KP PSP Starachowice
(Wersja opublikowana)
MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWE STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH

Komenda Powiatowa PSP jest zarządcą 2 działek o łącznej powierzchni 9098 m2 będących własnością Skarbu Państwa. Bazę lokalową jednostki organizacyjnej PSP powiatu starachowickiego tworzy kompleks budowlany usytuowany przy ul.Aleja Armii Krajowej 29 w Starachowicach, w skład którego wchodzą:

1.Budynek strażnicy z boksami garażowymi;

2.Budynek gospodarczy.

Majątek trwały i obrotowy KP PSP wg bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r wynosi :

Rzeczowy majątek trwały: 4.217.197,42 w tym:

- wartości niematerialne i prawne - 50.478,41

- budynki, lokale -1.765.592,46

- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 140.948,44

- środki transportu - 1.202.994,05

- inne środki trwałe - 22.883,34

- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 1.034.300,72

Majątek obrotowy- 148.597,91 w tym:

- zapasy materiałów - 144.101,58

- środki pieniężne na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych- 4.496,33

Razem majątek - 4.365.795,33

Wprowadzil: Marcin Nyga 2003-08-21 15:07:37
Zmienil: Katarzyna Kiełbasa 2017-06-29 14:27:32
Zatwierdzil: Katarzyna Kiełbasa 2017-06-29 14:27:41
Przeczytano: 13957 razy.
Wersja archiwalna z 2017-06-27 08:55:35 (Wersja opublikowana)
MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWE STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH
Wersja archiwalna z 2015-03-02 10:19:16 (Wersja opublikowana)
MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWE STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH
Wersja archiwalna z 2015-02-27 08:48:35 (Wersja opublikowana)
MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWE STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH
Wersja archiwalna z 2013-12-16 11:06:51 (Wersja opublikowana)
MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWE STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH
Wersja archiwalna z 2013-06-07 15:15:57 (Wersja opublikowana)
MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWE STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH
Wersja archiwalna z 2013-06-07 15:14:19 (Wersja opublikowana)
MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWE STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH
Wersja archiwalna z 2012-04-06 08:54:47 (Wersja opublikowana)
MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWE STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH
Wersja archiwalna z 2011-02-21 13:09:06 (Wersja opublikowana)
MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWE STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH
Wersja archiwalna z 2011-02-21 13:06:30 (Wersja opublikowana)
MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWE STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH
Wersja archiwalna z 2010-10-27 15:19:18 (Wersja opublikowana)
MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWE STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH
Wersja archiwalna z 2009-02-19 14:30:15 (Wersja opublikowana)
MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWE STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH
Wersja archiwalna z 2008-03-06 07:52:47 (Wersja opublikowana)
MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWE STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH
Wersja archiwalna z 2007-02-15 21:58:31 (Wersja opublikowana)
MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWE STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH
Wersja archiwalna z 2006-04-25 14:33:22 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2006-04-25 14:30:41 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2006-04-25 12:48:41 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2005-03-16 12:32:58 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2005-03-16 12:30:39 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2005-03-16 12:28:31 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2005-03-16 12:26:28 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2005-03-16 12:22:12 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2005-03-16 11:18:19 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2005-02-23 15:06:37 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2005-02-23 15:05:04 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2004-01-26 14:56:01 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2004-01-26 14:55:00 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2004-01-26 14:53:11 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2004-01-26 14:50:25 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2004-01-26 14:48:07 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2004-01-26 14:45:41 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2004-01-26 13:37:48 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2003-08-21 15:13:53 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2003-08-21 15:13:07 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Wersja archiwalna z 2003-08-21 15:07:50 (Wersja opublikowana)
Majątek Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Starachowicach
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów