Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Kompetencje

(Wersja opublikowana)
KOMPETENCJE.


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej realizuje zadania wynikające z postanowień art. 13 ust. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147, poz. 1230 z 2002r.).

Do zadań Komendanta Powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej należy:

1. kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej,
2. organizowanie jednostek ratowniczo ? gaśniczych,
3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo ? gaśniczego,
4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo ? gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
5. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
6. współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
8. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
9. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
10. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
11. wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
12. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
13. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
14. współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Wprowadzil: Joanna Nowak 2004-02-26 08:13:59
Zmienil: Joanna Nowak 2004-02-26 08:13:59
Zatwierdzil: Joanna Nowak 2004-02-26 08:14:24
Przeczytano: 3521 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów