Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

KIEROWNICTWO

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu

st. kpt. mgr inż. Piotr Krytusa

tel. 15 8325055 w. 212

Komendant Powiatowy PSP przyjmuje w sprawach skarg i wniosków; w każdy poniedziałek w godzinach. 12:00 -16:30

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu

kpt. mgr inż. Andrzej Włodarczyk

tel. 15 8325055 w. 227

p.o. Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

mł. kpt. inż. Paweł Wiśniowski

tel. 15 8325055 w. 226

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów