Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Kierownictwo

(Wersja opublikowana)
Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Końskich

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej:

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Zieliński

tel. (0-41) 375-00-31

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej:

bryg. mgr inż. Bogusław Jakóbczyk

tel. (0-41) 375-00-32

Wprowadzil: Mariusz Czapelski 2003-07-28 13:54:50
Zmienil: Mariusz Czapelski 2017-06-29 14:41:07
Zatwierdzil: Mariusz Czapelski 2017-06-29 14:41:23
Przeczytano: 8269 razy.
Wersja archiwalna z 2017-01-16 09:27:02 (Wersja opublikowana)
Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Końskich
Wersja archiwalna z 2017-01-16 09:22:14 (Wersja opublikowana)
Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Końskich
Wersja archiwalna z 2017-01-16 09:21:37 (Wersja opublikowana)
Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Końskich
Wersja archiwalna z 2017-01-16 09:17:42 (Wersja opublikowana)
Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Końskich
Wersja archiwalna z 2017-01-16 09:17:19 (Wersja opublikowana)
Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Końskich
Wersja archiwalna z 2016-11-09 10:26:23 (Wersja opublikowana)
Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Końskich
Wersja archiwalna z 2016-11-09 10:23:50 (Wersja opublikowana)
Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Końskich
Wersja archiwalna z 2014-04-16 10:12:43 (Wersja opublikowana)
Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Końskich
Wersja archiwalna z 2014-04-16 10:11:20 (Wersja opublikowana)
Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Końskich
Wersja archiwalna z 2014-03-31 13:37:41 (Wersja opublikowana)
Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Końskich
Wersja archiwalna z 2013-12-13 09:25:19 (Wersja opublikowana)
Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Końskich
Wersja archiwalna z 2005-09-22 08:30:51 (Wersja opublikowana)
Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Końskich
Wersja archiwalna z 2003-07-28 13:59:17 (Wersja opublikowana)
Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Końskich
Wersja archiwalna z 2003-07-28 13:56:58 (Wersja opublikowana)
Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Końskich
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów