Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
st. bryg. mgr inż. ROBERT GRUDZIEŃ tel. 41 248 94 35
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim
st. kpt. mgr inż. TOMASZ ŁYJAK tel. 41 248 94 35

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów