Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Jednostki organizacyjneJednostki Organizacyjne KW PSP w KielcachRegulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, określa szczegółową organizację komendy wojewódzkiej, w tym:

1)kierowanie pracą komendy wojewódzkiej;
2)strukturę organizacyjną komendy wojewódzkiej;
3)zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
4)wzory pieczęci i stempli;
5)liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy wojewódzkiej.
6)określa też nadzór nad działaniami KP/KM i koordynacje współpracy z jednostkami podległymi.

Nazwę i zakres działania komendy wojewódzkiej określa statut Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach nadany Zarządzeniem nr 18 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 31 maja 2010 r. (Dz. Urz. KG PSP z 2010 r. nr. 1 poz. 18)

Aby zapoznać się z Regulaminem pobierz plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów