Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Informacje związane z poważnymi awariami przemysłowymi

 (Art. 267 Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2016.672 j.t. z dnia 16.05.2016 r.)
(Wersja opublikowana)
 
Wprowadzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 12:32:46
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2017-05-04 09:30:41
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2017-05-04 09:30:49
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 15:09:21
Zmienil: Agnieszka Kunys 2017-01-03 11:09:10
Zatwierdzil: Agnieszka Kunys 2017-01-03 11:09:16
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 13:06:32
Zmienil: Agnieszka Kunys 2017-01-03 09:25:22
Zatwierdzil: Agnieszka Kunys 2017-01-03 09:25:31
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 15:03:36
Zmienil: Agnieszka Kunys 2016-12-16 13:45:01
Zatwierdzil: Agnieszka Kunys 2016-12-16 13:45:10
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 14:35:16
Zmienil: Agnieszka Kunys 2016-12-16 10:10:22
Zatwierdzil: Agnieszka Kunys 2016-12-16 10:10:29
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 15:00:59
Zmienil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 15:01:29
Zatwierdzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 15:01:37
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 14:55:45
Zmienil: Agnieszka 2016-12-07 14:55:45
Zatwierdzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 14:55:56
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 14:50:03
Zmienil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 14:54:26
Zatwierdzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 14:54:33
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 14:32:32
Zmienil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 14:33:16
Zatwierdzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 14:33:23
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 14:31:01
Zmienil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 14:31:45
Zatwierdzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 14:31:55
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 14:27:49
Zmienil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 14:28:16
Zatwierdzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 14:28:28
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów