Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Ewidencje i Rejestry

(Wersja opublikowana)

1. Rejestr pism przychodzących i wychodzących.
2. Rejestr wewnętrznych aktów prawnych Komendanta Powiatowego PSP w Końskich
3. Rejestr zwolnień lekarskich.
4. Rejestr skarg i wniosków.
5. Rejestr wypadków i chorób zawodowych.
6. PSK - ewidencja wyjazdów do zdarzeń.
7. Rejestr finansowy.
8. Rejestr zaangażowania wydatków budżetowych.
9. Rejestr pozostały.
10. Rejestr ewidencji kartotek materiałowych.
11. Rejestr środków trwałych.
12. Rejestr pozostałych środków trwałych.
13. Rejestr ewidencji kart mundurowych.
14. Rejestr ewidencji kart mieszkaniowych.
15. Rejestr kart pracy pojazdów i sprzętu.
16. Książka ewidencji pracy Powiatowego Punktu Konserwacji Sprzętu Silnikowego.
17. Książka ewidencji pracy sprzętu transportowego używanego do celów administracyjnych i gospodarczych.
18. Książka ewidencji sprzętu silnikowego.
19. Książka ewidencji pojazdów samochodowych.

Wprowadzil: Mariusz Czapelski 2008-10-30 13:15:22
Zmienil: Mariusz Czapelski 2008-10-30 13:15:22
Zatwierdzil: Mariusz Czapelski 2008-10-30 13:17:17
Przeczytano: 2470 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów