Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Działalność kontrolna

(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Piotr Krokos 2015-03-13 12:16:57
Zmienil: Piotr Krokos 2015-04-13 15:06:09
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2015-04-13 15:06:19
(Wersja opublikowana)
Wyniki kontroli dostępne są w siedzibie KW PSP w Kielcach lub na wniosek.
Wprowadzil: Piotr Krokos 2015-03-13 12:15:03
Zmienil: Piotr Krokos 2015-04-13 15:04:23
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2015-04-13 15:04:32
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Piotr Krokos 2015-03-13 12:20:09
Zmienil: Piotr 2015-03-13 12:20:09
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2015-03-13 12:20:15
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Piotr Krokos 2015-03-13 12:19:11
Zmienil: Piotr 2015-03-13 12:19:11
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2015-03-13 12:19:18
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów