Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Działalność

(Wersja opublikowana)
ZADANIA I KOMPETENCJE KOMENDANTA POWIATOWEGO
Wprowadzil: Marcin Nyga 2003-08-21 14:30:06
Zmienil: Katarzyna Kiełbasa 2017-06-27 12:48:48
Zatwierdzil: Katarzyna Kiełbasa 2017-06-27 12:49:00
(Wersja opublikowana)
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH
Wprowadzil: Marcin Nyga 2003-08-21 15:20:22
Zmienil: Halina Grad 2007-02-15 21:53:21
Zatwierdzil: Halina Grad 2007-02-15 21:53:22
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów