Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Charakterystyka Powiatu

(Wersja opublikowana)
Powierzchnia powiatu ostrowieckiego wynosi 614 km2, w tym ; miasta Ostrowca Św. - 46,41 km2, gminy Bałtów - 104,00 km2, gminy Bodzechów - 122,00 km2, gminy Ćmielów - 117,70 km2, gminy Kunów - 113,70 km2, gminy Waśniów - 111,29 km2. Ogólna liczba mieszkańców wynosi około 124 tys w tym na terenie miasta Ostrowca Św. – ok. 76 tys. Większe zakłady na terenie powiatu: 1. „Celsa Huta Ostrowiec” w Ostrowcu Św., ul. Samsonowicza, 2. Wytwórnia Konstrukcji Stalowych w Ostrowcu Św., ul. Gulińskiego, 3. Obszar Przemysłowy Zakłady Ostrowieckie w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska. Obszar zrewitalizowany po byłej „starej hucie im. M. Nowotki” na terenie którego w oparciu o istniejące i modernizowane hale produkcyjne powstają zakłady przemysłowe o zróżnicowanej branży m. in. kamieniarskiej, przetopu metali kolorowych, przeróbki drewna tj. IMPEXZŁOM, INTERSPID, JP GRANIT, AGOL, TEKNAMOTOR, GRANT, FINOW, TM Steel itd. 4. Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowcu Św., ul. Zagłoby, 5. Zakład Porcelany „Ćmielów” w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka, 6. WW ENERGY S.A. W Ostrowcu Św., ul. Bałtowska, 7. Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Wólczanka” S.A. w Ostrowcu Św. – obiekty przy ul. Samsonowicza, ul. Żabia. Zakłady wykorzystujące materiały niebezpieczne w znacznych ilościach: 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowcu, ul. Zagłoby – Amoniak (NH3), 2. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu, ul. Sienkiewicza nr 91 - Chlor (Cl2) i Podchloryn sodu. Materiały niebezpieczne przewożone trasą kolejową Rozwadów-Skarżysko Kamienna: 1. chlorek winylu, 2. amoniak, 3. chlor, 4. tlenek winylu. 5. kwas azotowy, 6. siarkowodór, 7. substancje ropopochodne (etylina, olej napędowy, gaz propan-butan), 8. akrylonitryl. Materiały niebezpieczne przewożone transportem drogowym (trasa Nr 9 i Nr 755): 1. propan – buran, 2. alkohol etylowy, 3. substancje ropopochodne (benzyna, oleje, gaz propan-butan), 4. amoniak, 5. ładunki napędowe, 6. proch bezdymny. Największe rzeki wraz z dopływami i zbiorniki Najwiekszą rzeką, która przepływa przez powiat (gminę Kunów, miasto Ostrowiec, gminę Bodzechów, gminę Ćmielów, gminę Bałtów) jest rzeka Kamienna, której długość na tym terenie wynosi 60 km. Stanowi ona lewobrzeżny dopływ Wisły w powiecie lipskim. Drugą co do wielkości jest rzeka Świślina, która przepływa przez gm. Kunów, jej długość na terenie powiatu wynosi 9 km, stanowi prawobrzeżny dopływ Kamiennej. Pozostałe dopływy rz. Kamiennej: ● prawobrzeżny – rz. Modła długości 11 km, rz. Szewnianka (Kamionka II) długości 12 km, rz. Jędrzejowianka długości 8 km, rz. Przepaść długości 5 km. Na terenie powiatu brak jest znaczących obiektów hydrotechnicznych poza jednym zbiornikiem retencyjnym „Topiołki” (gmina Ćmielów). Dwa znaczące zbiorniki znajdują się na terenie sąsiedniego powiatu starachowickiego (zbiornik „Wióry” na rzece Świślina i zbiornik „Brody” na rzece Kamiennna w Brodach Iłżeckich. Na sytuację powodziową obszarów przyległych mają wpływ zapory tych zbiorników usytuowane na granicy powiatu. Na zmniejszenie skutków powodzi dla miejscowości leżących w dorzeczu Kamiennej na terenie powiatu duży wpływ mają łąki kunowskie spełniające funkcję naturalnych polderów, bez jakichkolwiek urządzeń regulujących stany i przepływy. Powierzchnia tych polderów wynosi ok. 3 km2, pojemność ok. 4.000.000 m3. Ponadto w dorzeczu Kamiennej na terenie gminy Kunów, miasta Ostrowca Św., gm. Bodzechów, gm. Ćmielów, gm. Bałtów występują tereny zalewowe na łąkach, nieużytkach oraz uprawach rolnych. Łączna powierzchnia terenów zalewowych wynosi ok. 36 km2. Całkowita długość wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu wynosi 35774 m, w tym na; - rz. Kamienna; prawobrzeżny – 14160 m, lewobrzeżny 12794 m oraz lewobrzeżny wał letni 2300 m. - rz. Szewnianka; obustronnie - ogółem 2720 m, - rz. Modła; prawobrzeżny – 2100 m, lewobrzeżny 1700 m. Na terenie powiatu ostrowieckiego lasy stanowią 23% powierzchni terenu i większości podlegają zarządowi Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Ogólna powierzchnia lasów na terenie powiatu wynosi 13995,48 ha, w tym należących do Nadleśnictwa Ostrowiec Św. -13248,18 ha oraz do Nadleśnictwa Łagów – 747,30 ha . Wykaz leśnictw na terenie powiatu: Nadleśnictwo Łagów; • Leśnictwo Wronów – gm. Waśniów. Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski; • Leśnictwo Bałtów - gm. Bałtów • Leśnictwo Narożniki - gm. Bałtów • Leśnictwo Potoczek - gm. Bałtów, • Leśnictwo Przyborów - gm. Bodzechów, • Leśnictwo Piaski - gm. Ćmielów, • Leśnictwo Sudół - gm. Ostrowiec Św. • Leśnictwo Janik - gm. Kunów, • Leśnictwo Jeleniec - gm. Kunów, • Leśnictwo Sadłowizna - gm. Kunów, • Leśnictwo Zwierzyniec - gm. Ostrowiec Św. • Leśnictwo Jeziórko - gm. Bodzechów, gm. Ćmielów
Nazwa RozmiarData
Mapa zagrożeń1.jpg222 KB2008-02-04
Slajd2.jpg19 KB2007-02-08
Zagrożenia powiatu do BIP.ppt1080 KB2007-02-04
Wprowadzil: Robert Sobczyk 2003-12-01 14:34:33
Zmienil: Robert Sobczyk 2014-10-28 13:31:56
Zatwierdzil: Robert Sobczyk 2014-10-28 13:32:08
Przeczytano: 20196 razy.
Wersja archiwalna z 2008-02-04 08:49:06 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-02-04 08:47:51 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-02-04 08:46:48 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-02-04 08:17:12 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-08 17:55:12 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-08 17:54:09 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-08 17:52:43 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-08 17:37:26 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-04 18:35:08 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-04 18:30:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-04 18:23:31 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-04 17:41:01 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-04 17:39:52 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-04 17:30:32 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-04 17:28:01 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-04 17:25:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-04 17:17:30 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-04 17:08:46 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-01-23 16:47:58 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-12-01 14:35:24 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów