Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)

Poniższa tabela przedstawia informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 2  grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2015. 2145 z dnia 2 grudnia 2015 r. z późn. zm.)

Wprowadzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 13:06:32
Zmienil: Agnieszka Kunys 2017-01-03 09:25:22
Zatwierdzil: Agnieszka Kunys 2017-01-03 09:25:31
Przeczytano: 1898 razy.
Wersja archiwalna z 2016-12-14 10:03:49 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-12-14 10:02:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-12-14 09:58:56 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-12-14 09:57:02 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-12-14 09:55:45 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-12-07 14:23:13 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-12-07 14:21:47 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-12-07 14:15:11 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-12-07 14:13:01 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-12-07 14:09:43 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-12-07 14:08:16 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-12-07 14:07:05 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-12-07 13:30:39 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-12-07 13:08:20 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-12-07 13:07:13 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów