Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Przedmiot zamówienia : „Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych dla celów promocji projektu

Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2012-09-19 13:48:33
Zmienil: Wojciech Żelazny 2012-09-19 13:50:28
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2012-09-19 13:51:32
Przeczytano: 661 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów