Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Wersja archiwalna z 2003-07-04 15:13:56 (Wersja opublikowana)
Struktura Własności KW PSP w Kielcach
Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach jest państwową budżetową jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, nie posiadającą osobowości prawnej.

Majątek trwały i obrotowy KW PSP w Kielcach wg bilansu sporządzonego za 2002 r. wynosi:

1. Rzeczowy majątek trwały: 2393632,55 zł w tym:
• Wartości niematerialne i prawne: 4000,88 zł
• Budynki, lokale i obiekty inż. Lądowej i wodnej: 1460705,52 zł
• Urządzenia techniczne i maszyny: 218166,56 zł
• Środki transportu: 682569.02 zł
• Inne środki trwałe: 28190.57 zł
2. Majątek obrotowy: 670251,15 zl w tym:
• Zapasy materiałów: 48025,60 zł
• Środki pieniężne: 546231,90 zł
• Należności krótkoterminowe: 75993,65 zł
Razem majątek: 3063883,70 zł
Wprowadzil: Piotr Krokos 2003-07-04 15:13:46
Zmienil: Piotr Krokos 2003-07-04 15:13:46
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2003-07-04 15:13:56
Przeczytano: 20181 razy.
Wersja archiwalna z 2008-10-17 17:28:10 (Wersja opublikowana)
Struktura Własności KW PSP w Kielcach
Wersja archiwalna z 2008-10-17 17:27:23 (Wersja opublikowana)
Struktura Własności KW PSP w Kielcach
Wersja archiwalna z 2007-03-01 11:21:13 (Wersja opublikowana)
Struktura Własności KW PSP w Kielcach
Wersja archiwalna z 2007-03-01 11:20:51 (Wersja opublikowana)
Struktura Własności KW PSP w Kielcach
Wersja archiwalna z 2003-07-04 15:13:56 (Wersja opublikowana)
Struktura Własności KW PSP w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów