Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Status prawny Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej nie posiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład administracji rządowej w województwie świętokrzyskim. Organizację Komendy Wojewódzkiej określa Regulamin Organizacyjny KW PSP w Kielcach.

Komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach:

Naczelnik Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru – bryg. Sylwester Krzeszowski, 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru – bryg. Adam Zaborowski, 


Naczelnik Wydziału Operacyjnego – bryg. Paweł Ksel, 

Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego – kpt. Ryszard Stańczak,


Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego – st. bryg. Czesław Lalewicz, 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego – mł. bryg. Sławomir Pietrzykowski,


Główny Księgowy – st. kpt. Małgorzata Rogowska,

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansów – mgr. Bogumiła Hasnulin, 


Naczelnik Wydziału Logistyki –  st. bryg. Arkadiusz Wesołowski, 

Zastępca Naczelnika Wydziału Logistyki – bryg. Grzegorz Łochowski, 


Naczelnik Ośrodka Szkolenia – st. bryg. Andrzej Raczyński, 

Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia – mł. bryg. Jan Brożyna, 


Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności – mł. bryg. Jakub Kubicki, 

Zastępca Naczelnika Wydziału Informatyki i Łączności – st. kpt. Piotr Krokos, 


Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwizacji – asp. Dorota Pyza, 


Samodzielne stanowisko ds. pomocy prawnej mgr Mirosława Głowacka,


Oficer prasowy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach – bryg. Paweł Ksel,

Wprowadzil: Piotr Krokos 2003-07-04 14:02:22
Zmienil: Piotr Krokos 2016-11-14 13:09:26
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2016-11-14 13:09:39
Przeczytano: 12094 razy.
Wersja archiwalna z 2016-11-14 13:08:03 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2016-11-14 13:06:24 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2016-10-26 12:49:44 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2016-10-26 12:46:22 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2016-06-29 11:15:06 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2016-06-23 11:54:34 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2016-06-23 10:30:58 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2015-02-13 14:01:10 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2014-09-04 11:45:29 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2013-11-08 14:44:42 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2011-11-29 08:22:36 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2011-11-07 15:09:02 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2011-11-02 15:15:56 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2010-07-01 15:14:11 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2008-10-17 17:45:05 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2008-10-17 17:44:31 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2008-10-17 17:43:30 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2003-07-04 15:00:22 (Wersja opublikowana)
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2003-07-04 14:59:31 (Wersja opublikowana)
Statuts prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Wersja archiwalna z 2003-07-04 14:04:56 (Wersja opublikowana)
Statut KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów