Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Wersja archiwalna z 2016-10-26 13:01:25 (Wersja opublikowana)
Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach lub upoważniony Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu - poniedziałek w godz. 7.30 - 16.00.Komórką przyjmującą i koordynującą rozpoznawanie skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 jest Wydział Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach funkcjonuje Kancelaria ogólna, w której rejestrowana jest korespondencja adresowana do Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP lub komórek organizacyjnych KW PSP w Kielcach. Po zarejestrowaniu sprawy w książce kancelaryjnej KW PSP w Kielcach, akta spraw za pokwitowaniem otrzymują naczelnicy wydziałów.

W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ lub inna komórka organizacyjna, sprawa przekazywana jest do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem zainteresowanego .

Pisma wychodzące podpisywane są przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępców zgodnie z właściwością wynikającą z regulaminu organizacyjnego KW PSP w Kielcach.
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2008-09-05 09:27:37
Zmienil: Piotr Krokos 2016-10-26 13:01:18
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2016-10-26 13:01:25
Przeczytano: 16197 razy.
Wersja archiwalna z 2016-10-26 13:02:26 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-10-26 13:01:25 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-03-20 11:34:41 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-17 14:44:09 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-17 14:43:22 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-17 14:42:43 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-17 14:41:36 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-17 14:38:27 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-09-05 09:28:12 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów